Kategori: Felsefe

İnsan ve Doğa İlişkisi

İlkçağ düşünürlerini baktığımızda doğayla olan bağlarını yakından görmek mümkündür. Ancak onlar doğaya egemen olmak amacıyla bu bağı kurmamışlardır. Doğayı, insanı anlamaya çalışmışlardır. 16-17 yy ile birlikte akıl merkeze alınmıştır. Böylece mekanik bir doğa, yaşam düşüncesi ön plana çıkmıştır. Sanayileşme ile birlikte doğa insanın çıkarları için kullanılmaya başlanmıştır. Doğa ile insan ilişkisi farklı bir boyuta taşınmıştır. […]

Bir Yunan Efsanesi: Icarus ve Daedalus

Icarus’un düşerek başarısız olmadığına, sadece zaferinin sonuna geldiğine inanıyorum. Jack Gilbert Normalde mitlerle değil de fikirlerle alakalı şeyleri kaleme almayı seven biri olarak bugün Icarus’un düşüşünü anlatma hissi içimde büyük bir yer kapladığından dolayı size bu efsaneyi aktaracağım. Kimisine göre kibri anlatan bu efsane, başkaları içinse insanlığın sınırlarını bilmesi gerektiği anlamını taşıyor. Haydi göz atmaya […]

Gözetim Toplumu

Gözetim kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu’nda “gözetmek eylemi” anlamındadır. Gözetim toplumu ise bireyin; otorite, birey ve topluluk tarafından gözetlenmesi ya da toplumun birey tarafından gözetlenmesidir. 18. yy. sonlarına doğru ise kişiyi yakından izlemek, hareketlerini izlemek anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Farklı kurumlar tarafından ele alınan kavramın farklı tanımlamaları yapılmış ve kullanılmıştır. Kişisel olguların, verilerin biriktirilmesidir. Böylece özne […]

Teknoloji: Dost Mu Düşman Mı?

Teknolojiyi tümüyle yermek, tuzdan arındırılmış deniz suyu ile yeşeren bahçeleri görmezlikten gelmek, onu gözü kapalı övmek ise Hiroşima’yı unutmak demektir. Stuart Chase Teknoloji günümüzde anlamından sapmış bir kelimedir. Teknik olarak bu kelimenin gerçek anlamı,bir kişinin bir şeyler yapmak için kullandığı bir araç, teknik veya süreçtir. Yani, bir kamp ateşi yapmak teknolojidir. Bir el bıçağının bilenmesi […]

Geleceğe Mektup #1

2020 yılında Covid-19 denilen Koronavirüs salgınından dolayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi yani küresel salgın ilan edildi. Daha sonra hükümetler tarafından bazı önlemler alınmaya başlandı. Bu önlemler, bireylerin ve toplumların alışık olmadığı davranış kalıplarını ve yasakları içerdi. Bu yasakların ve davranış kısıtlamalarının birtakım toplumsal ve ekonomik etkileri zamanla ortaya çıkmaya başladı. Fakat yine de […]

Çağın Hastalığı-2: Bağımlılıklar

Her çeşit bağımlılık ruhsal kölelik getirir. Kimseye,hiçbir şeye köle olmayın. İdealist Öğretmen, Grigory Petrov Bu seferki konum, herkesin hayatında yeri olan ve kimisi için bir rahatsızlık konusu, kimisi içinse zihnin reddettiği bir sorun olan bağımlılıklar. Her ne kadar kabul etmek istemese de günümüzde çok fazla insan çeşitli şeylere bağımlı hâldeler. Bağımlılık kelimesi duyulduğu anda hepimizin […]

Çağın Sorunları: Sahtelik

Ben hiçbir şey seçmedim bugüne kadar, kendimden hiç bir şey yapmadım, kendim olmadım hiç.. Mikado’nun Çöpleri, Melih Cevdet Anday Uzun, sancılı ve ne yazık ki size bir şeyler hazırlayacak kadar zamanım olmayan bir ayın ardından yine döndüm. Bunun için özür dilesem de bir süre yazmamaktan da zevk aldım çünkü bana ulaşıp neden yazmadığımı soran,bir şeyler […]

İslamȋ Mistisizm: Tasavvuf

Cennetin sevgisinden, cehennemin korkusundan ötedir Tasavvuf. Her ne kadar konu itibariyle felsefenin alanına girse de felsefi bir biçim değildir. Mistisizme çok daha yakın olmakla beraber farkları da vardır. Tasavvufta amaç dünyadan ve dünyalıklardan arınmak, Murşid-i Kamil (Tasavvufta tâbi olunan kamil insan) olmak. Tabii bu mertebeye değin insan nefsinin tamamlaması gereken aşamalar vardır. Nefs-i Emmare’den Nefs-i […]

Bi’ Kuple Aşk

Aşk için kitapları bir yana bırakıp açık açık konuşursak, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir, diyebiliriz. Denemeler, Montaigne Aşk… Herkesin içinde hissettiğini iddia ettiği, kimisine göre materyalist, kimisine göre soyan, kimisine göre sarmalayan ve saymaya kalksam başlı başına yeni bir blog yazısına gebe birçok kalıba girebilen kavram/his. Eh,herkes bir aşk iddiasıdır […]

Geleceğe Bakış Açımız Üzerine

“Gelecek, insanların içinden bir ışık fışkıracağını bekledikleri bir karanlıktı faniler için.” Kılıç Yarası Gibi, Ahmet Altan Gelecek zamanın getireceklerini bir dakika da olsa, bir sene de olsa günlük hayatın bitmek tükenmek bilmeyen koşuşturmacasında kapana kısılan herkes düşünüyor. İşin sorun oluşturan kısmı ise üzerine düşünülecek konuların çokluğunda ve insanın geçmiş, şimdi ve gelecek konusundaki fikirlerinin bir […]

Back To Top