Kategori: Sosyoloji

Popüler Kültür Kavramı

Son zamanlarda günlük hayatımızda çok sık kullandığımız popüler kültür(pop kültürü) kavramı, kitle kültürü ya da kent kültürü olarak da kullanılmaktadır. Halk kültürü olarak da kullanılması yaygındır. Latince kökenli olan bu kavram 20.yy ile birlikte yayılmıştır. Latince anlamı “populus” olan popüler kültür,  Türkçe anlamında ise “halk” kelimesidir. Bu yüzden eski halk kültürü kavramı olarak kullanılır. Bu […]

Ön Yargı Nedir?

Toplum olarak sıklıkla kullandığımız bir kavram olarak gün yüzüne çıkmakta ön yargı. Bizim de hayatımızda sıklıkla yaptığımız bir düşünce biçimi. Bir kimse, olay, durum ya da grupla ilgili önceden edinilen yargı. Bu yargılar içerik olarak genel anlamda olumsuzluk içeren düşüncelere girerek peşin hüküm vermemize neden olur. Bu nedenle var olmayan bir şey üzerinden kalıplara girmiş […]

Öğrenilmiş Bir Sosyal Davranış : SALDIRGANLIK

Doğduğumuz andan itibaren yaşamımızdaki tüm süreçte sürekli bilinçli ve bilinçsiz öğrenme içerisindeyiz. Her türlü duygu ve davranışı yaşam sürecinde edindiğimiz öğrenmeler sayesinde şekillendirmekteyiz. Saldırganlık da bu süreçte öğrenilen bir davranış türüdür. İnsan hiç bilmediği ve görmediği bir davranışı gösteremez. Basit bir örnekle, yere çöp atmak gibi olumsuz bir davranışı düşünelim. Ev ortamında yetişen bir çocuk […]

EĞİTİM VE İŞLEVLERİ

Eğitim, bireyleri doğrudan etkilemektedir. Bu etkilerin farklı boyutları bulunmaktadır. Birey üzerinde değişime ve gelişime neden olur. Eğitim denilince sadece okullarda alınan klasik düzey anlaşılmamalıdır. Birey, yaşamı boyunca her alanda eğitim ve değişim içerisindedir. Modern eğitim ile birlikte bu kapsam daha geniş bir hâl almıştır. Ülkelerdeki eğitim sistemi ve işlevleri değişiklik göstermektedir. Toplumların amaçları, bu işlevlere […]

Otoriteye Nasıl Boyun Eğiyoruz? : Milgram Deneyi

Yale Üniversitesi’nden psikolog Dr. Stanley Milgram tarafından gerçekleştirilen bu deney ismini de deneyi gerçekleştiren kişi Stanley Milgram’dan almıştır. Deneyin amacı insanların otorite sahibi kişi ve kurumlar karşısında kendi görüş ve fikirleri uyuşmasa bile otoriteye ne denli boyun eğdiğini ve içinde yaşadığı çelişkiye rağmen itaat davranışını hangi ölçüde gösterdiğini gözlemlemek amaçlanmıştır. Stanley ‘ in Milgram Deneyi […]

“Eğer bir saat uyursam 30 kişi ölecek.”

Bunlar Adolfo Kaminsky’nin sözleri. Bir genç, hukuk ders kitapları için suç dehası ve Fransa Yahudileri için büyük bir kahraman. Genç yaşta okulu bıraktıktan sonra Kaminsky, aile gelirine katkıda bulunmak için bir çamaşır kurutma dükkanında işe alındı. Giysilerdeki lekeleri nasıl çıkaracağını düşünerek saatler harcadı. Kimya ders kitaplarını incelemek ve evde yeni deneyler denemek onu işi hakkında […]

Onların yaşamı içinde bulundukları köy kadardır !

Kırsal alanda kadın, erkeğin eksiklerini tamamlayan arabulucu bir roldedir. Tarlada, ahırda, mutfakta emeğini karşılık beklemeden vermektedir. Bunları yaparken eksiksiz, kusursuz yapmaya özen gösterir. Kadın, ona dayatılan bütün rolleri yaparak toplum içinde yer edinmeye çalışmaktadır. Bu yüzden doğduğu andan itibaren kadının sorumlulukları başlamaktadır. Ayrıca zaman içerisinde de artmaktadır. Köy hayatında, kız çocuklarının kentte yaşayan biriyle evlenmesi […]

İnsan ve Doğa İlişkisi

İlkçağ düşünürlerini baktığımızda doğayla olan bağlarını yakından görmek mümkündür. Ancak onlar doğaya egemen olmak amacıyla bu bağı kurmamışlardır. Doğayı, insanı anlamaya çalışmışlardır. 16-17 yy ile birlikte akıl merkeze alınmıştır. Böylece mekanik bir doğa, yaşam düşüncesi ön plana çıkmıştır. Sanayileşme ile birlikte doğa insanın çıkarları için kullanılmaya başlanmıştır. Doğa ile insan ilişkisi farklı bir boyuta taşınmıştır. […]

Suç Türleri

Suç kavramı, tarihsel olarak eskiye dayanmaktadır. İnsanlık var olduğu sürece devam edecek toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden insanı ve toplumu yakından ilgilendiren bir olgudur. Toplumsal gerçeklik, suçu ve ceza sisteminin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Sapma kavramı ile birlikte düşünülen bir kavram olup, sosyoloji literatüründe yer edinmiştir. Durkheim ve Merton’un sosyolojik kuramları, […]

İsrail Perspektifinden 2030 Orta Doğu’suna Dair 4 Senaryo

Çeviri: Dilruba Yıldız Büyük bır kısmının çevirisini yaptığım, Mart 2021 tarihli MEI (Middle East Institute) makalesinin yazarları Ari Heistein, Daniel Rakov ve Yoel Guzansky, “2×2 Marix Metodolojisi”ne dayalı olarak İsrail bakış açısıyla 2030 Orta Doğu’sunun görünümüne dair 4 olası senaryo geliştirmişlerdir. Bu senaryoların “öngörü” olmaktan öte “keşif” amaçlı olduğunu ve “neyin nasıl olması gerektiği”nin değil, […]

Back To Top